.
.
Pre neki dan je jednom kolegi bila potrebna pomoć oko instaliranja Lucenta u linuxu pa sam rešio da mu pomognem jer imam isti taj modem u računaru (iako ga ne koristim).
Potrebno je skinuti drajvere za njega odavde i instalirati ih.
Pretpostaviću da se dobavljeni paket nalazi u Desktop folderu.

cd ~/Desktop
tar -xvzf martian-full-20071011.tar.gz
cd martian-full-20071011
make all
su
make install

Nakon toga je potrebno učitati kompajlirane module na sledeći način:

modprobe martian_dev
martian_modem

…i napraviti simbolički link na uređaj koji je ovom prilikom napravljen tako da pokazuje na /dev/modem, što je default opcija raznih dialera koje možete koristiti pri konektovanju.

ln -s /dev/modem /dev/ttySM0

i to je to…

Sada je potrebno pokrenuti neki od programa za kacenje na net tipa kinternet ili kppp.
Kako kinternet postoji u full instalaciji Slacka na njemu ću objasniti postupak.

Najpre je potrebno napraviti nalog. To se može uraditi klickom na configure. Ovde se moze izabrati jedan od predefinisanih provajdera i eventualno izmeniti broj telefona i slične sitnice.
Posle toga se doda modem tako što se kao device stavi /dev/modem i obavezno iskljuci wait for dial tone before dialing (jer nije neophodno, a može puno problema da donese).
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *