.
.
Jedan od, po meni, najboljih multimedijalnih plejera jeste naravno MPlayer. To je jedan od programa koje uvek instaliram među prvima.
U većini slučajeva bih poreporučio njegovu instalaciju preko slapt-get, međutim verzija koju tako instaliram ima interfejs na španskom, što meni ne odgovara…

Sve što nam je potrebno se može naći na sajtu mplayerhq.hu, a to uključuje sam izvorni kod, skin i kodeke. Moram da napomenem da je skin obavezan ukoliko ne želite da ovaj program pokrećete iz konzole.

Najpre je potrebno kopirati kodeke negde gde će ih mplayer naći, a default lokacija je /usr/local/lib/codecs/.

Pretpostaviću da se svi paketi koje ste skinuli sa sajta nalaze u Desktop folderu.

cd ~/Desktop
tar -xvjf essential-20061022.tar.bz2
cd essential-20061022
su
cp * /usr/local/lib/codecs/

A sada sama instalacija plejera:

cd ~/Desktop
tar -xvjf MPlayer-1.0rc1.tar.bz2
cd MPlayer-1.0rc1
./configure –enable-gui
make
su
make install

Sada je potrebno kopirati skin koji ste izabrali na za njega predviđeno mesto. Ja koristim Blue skin pa ću u primeru njega i koristiti.

cd ~/Desktop
tar -xvjf Blue-1.7.tar.bz2
cd Blue
mkdir /usr/local/share/mplayer/skins/default
cp * /usr/local/share/mplayer/skins/default

Ukoliko želite koristite titlove sa latiničnim slovima potrebno je da imate takav font. Možete za ovo koristiti bilo koji True Type Font, ili ovaj koji ja koristim.

cd ~/Desktop
cp subfont.ttf ~/.mplayer

To je to, mplayer je intaliran. Možete ga pokrenuti komandom gmplayer ili ga pronaći u listi aplikacija u startnom meniju.
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *