.
.
Pored ovog računara sa kojeg blogujem u mom stanu postoji još jedan kod radi pod Windowsom XP. Ovo su koraci kojima je potrebno ići kako bi se ova dva računara umrežila.
Ovo je najlakše uraditi koristeći drakconf, međutim, koristeći isti nikada mi ta podešavanja nisu zapamćena i svaki put sam morao da podešavam interfejs ispočetka.
Ukoliko ovo kod vas sve prođe bez problema možete preskočiti deo koji sledi sve do pretposlednjeg pasusa.

Najpre je potrebno da učitam modul za svoju mrežnu kartu. Najlakši način da saznate koji je to modul jeste da podesite interfejs koristeći drakconf a onda pogledate izlaz sledeće komande:

dmesg | grep “link up”

Nakon što izvršite ovu komandu dobićete nešto tipa:

r8169: eth0: link up

Ono što vas interesuje jeste ono što se nalazi ispred prve dvotačke (u mom slučaju to je r8169). Kao što i sami pretpostavljate ovo je naziv modula koji je potrebno učitati pri startovanju računara. Dovoljno je dodati ga u /etc/modprobe.preload kako bi se pri sledećem startu automatski učitao.
Zatim je potrebno “podići” interfes koji će se koristiti za komunikaciju:

ifconfig eth0 192.168.0.1

Ovime ste kreirali i podigli interfejs koji ćete koristiti za razmenu podataka.
Ukoliko vam se dogodi da vam internet konekcija iznenada prestane sa radom to je posledica činjenice da se pri kreiranju ovog interfejsa automatski doda podrazumevana ruta koja pokazuje na 192.168.0.1. Ovo možete proveriti tako što ćete izvršiti sledeću komandu:

route -n

Ukoliko izlaz sadrži liniju oblika

0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

…to se dogodilo i u vašem slučaju. pa je potrebno obrisati tu rutu. To se radi na sledeći način:

route del -net 0.0.0.0 gw 192.168.0.1

Ovime ste pripremili vaš sistem za dalje podešavanje…
Sve što je nakon ovoga potrebno uraditi jeste pokrenuti skriptu koju ću priložiti. U njoj je sve dovoljno dobro komentarisno tako da neći ništa dodatno objašnjavati.. Napominjem da je potrebno učiniti ovu skriptu izvršnom kako bi je pokrenuli a to činite na sledeći način:

chmod +x rc.firewall-iptables

Ona će omogućiti ip forwarding, učitati potrebno module i konfigurisati osnovni firewall.
File sharing (Samba) možete jednostavno podesiti koristeći drakconf .
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *