.
.
Nakon instalacije PCLOS-a od screensavera sam mogao da izaberem samo onaj blank. Nakon što sam preko synaptic-a instalirao sve moguće screensavere ni jedan od njih mi se nije pojavio u listi dostupnih, već je tamo bio samo onaj jedan jedini Blank. Rešenje ovog problema je veoma jednostavno i ja ću ga u daljem tekstu pokazati.
Problem je u tome što su KDE programeri napravili sopstveni frontend za xscreensaver (to je onaj koji možete videti desnim klikom na desktop i biranje opcije customize desktop), tako da sada tu postoji dva standarda: jedan koji je definisan u vašem /home/user/.xscreensaver direktorijumu (to su oni xml fajlovi. napominjem da će se ovaj folder naopraviti sam nakon što prvi put pokrenete xscreensaver i konfigurišete ga), i drugi koji se nalazi u /usr/share/appInk/System/ScreenSavers (to su desktop prečice)…
Bitno je samo startovati xscreensaver istoimenom komandom i podesiti ga. Kada ga pokrenete možete izabrati screensaver koji vama odgovara i ignorisati onaj kde frontend, ili samo startovati xscrensaver proces i startovati kde frontend i tamo će se sada pojaviti svi screensaveri.
Kako bi omogućili da vam se pri svakom bootu startuje xscreensaver potrebno je napraviti jednu desktop prečicu koju ćete staviti u vaš autorun folder (a to je najčešće ~/.kde/Autostart). Fajl koji je potrebno kreirati se zove xscreensaver.desktop i sledećeg je sadržaja:

[Desktop Entry]
Exec=xscreensaver
Name=XScreensaver
Type=Application
X-KDE-StartupNotify=false

Ovime ste repili problem sa screensaverom. Preporučujem vam da skinete Really Slick Screensavere (mislim da se paket zove RSXS) jer su dosta dobri… ja koristim Solar Winds GL screensaver i preporučujem ga i vama…

P.S. if there’s someone who would like me to translate this into english, please leave a comment.. (this is for visitors from www.pclinuxos.com forum)
.
.

One thought on “Screensaver i pclos

  1. Hi, would it be possible for you to explain/direct me in how to add the really slick screensavers to KDE screensavers.

    I have the really slick screensavers installed from synaptic.

    I am english and not very good with your language lol..

    My email is heathfloors@btinternet.com
    I am a member of pclinuxos forum..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *